197
28/12/2021
0
2
05/12/2021
0
0
23/11/2021
0
196
09/11/2021
0
120
08/11/2021
0
197
28/12/2021
0
196
09/11/2021
0
120
08/11/2021
0
2
05/12/2021
0
Xem tất cả khóa học
Giới Thiệu

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện nghiên cứu đầu ngành cấp Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Viện được giao phụ trách các lĩnh vực:

  • Vệ sinh và Sức khỏe nghề nghiệp;
  • Vệ sinh và Sức khỏe môi trường; 
  • Vệ sinh và Sức khỏe học đường;
  • Đào tạo, cấp chứng chỉ.
Mục tiêu Đào tạo

Tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế thuộc các địa phương, các nhà máy, xí nghiệp trong cả nước. Đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ làm công tác y tế được đào tạo một cách chính qui, được cập nhật các kiến thức, kỹ thuật mới nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn.

Các Khóa Đào tạo
  • Quan trắc môi trường lao động: Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các cán bộ đi hiện trường tại các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động – Môi trường tuyến tỉnh/thành phố; Trung tâm Y tế lao động bộ ngành và các đơn vị có chức năng quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc và triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường mở khóa đào tạo “Quan trắc môi trường lao động”, với mục tiêu tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ đi hiện trường tại các đơn vị có chức năng giám sát môi trường lao động trên toàn quốc. Đây là cơ hội để đội ngũ cán đi hiện trường được đào tạo một cách chính qui, được cập nhật các kiến thức, kỹ thuật mới nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn.
  • Bệnh nghề nghiệp: Thực hiện thông tư 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp; Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng hướng dẫn quản lý Vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động; Thực hiện Luật lao động số 10/2012/QH13 và theo chủ trương của Bộ Y tế về tổ chức các lớp đào tạo chuyên ngành bệnh nghề nghiệp cho các bác sỹ thuộc các địa phương, các ngành, các nhà máy xí nghiệp trong cả nước. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường mở khóa đào tạo “Bệnh nghề nghiệp” dành cho các bác sỹ làm công tác khám, phát hiện, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp.
  • Huấn luyện Y tế lao động: Khóa học xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  • Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi: Khóa học cung cấp các kiến thức chung và thực hành được một số kỹ thuật cơ bản trong đo đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi.
  • Giám sát chất lượng nước RO đảm bảo an toàn cho điều trị thận nhân tạo
  • Chuyển đổi cấp Chứng chỉ Bệnh Nghề Nghiệp
Quy Định

Mỗi học viên được cấp 1 account để học online trong thời gian khóa học diễn ra. Mỗi khóa học sẽ bao gồm các video bài giảng, bài kiểm tra và tài liệu tham khảo. Học viên cần hoàn thành các bài học và bài kiểm tra (nếu có) trước khi khóa học kết thúc.

Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP THEO USER VÀ MẬT KHẨU ĐÃ ĐƯỢC CẤP

BƯỚC 2: VÀO TAB " KHÓA HỌC CỦA TÔI" ĐỂ HỌC TẬP.

BƯỚC 3: HOÀN THIỆN CÁC BÀI KIỂM TRA TRONG KHÓA HỌC NẾU CÓ

BƯỚC 4: THỰC HIỆN " HỌC TRỰC TUYẾN" NẾU BẠN MUỐN TƯƠNG TÁC VỚI GIÁO VIÊN.